Bavaria R 55 Fly

Bavaria - R 55 Fly

Year 2019
Length 16,03m

Reserved price

Bavaria Nautitech 47 Power

Bavaria - Nautitech 47 Power

Year 2019
Length 14,16m

Reserved price

Bavaria S40 Hard Top

Bavaria - S40 Hard Top

Year 2019
Length 13,29m

Reserved price

Bavaria S 40 Coupé

Bavaria - S 40 Coupé

Year 2019
Length 13,29m

Reserved price

Bavaria R 40 Coupé

Bavaria - R 40 Coupé

Year 2019
Length 11,61m

Reserved price

Bavaria S 36 Hard Top

Bavaria - S 36 Hard Top

Year 2019
Length 10,28m

Reserved price

Bavaria S 33 Open

Bavaria - S 33 Open

Year 2018
Length 9,61m

Reserved price

Bavaria S 29

Bavaria - S 29

Year 2019
Length 9,29m

Reserved price

Ranieri International Cayman 23 Sport Touring

Ranieri International - Cayman 23 Sport Touring

Year 2019
Length 7,10m

Reserved price

Ranieri International Next 240 Sh

Ranieri International - Next 240 Sh

Year 2019
Length 6,75m

60,900 EUR